OSVEDČOVANIE

 • pravosti podpisov/fotokópie listín/predloženia listiny/právne významných skutočností/
  vyhlásenia o vydržaní

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ, ZMLUVY a DOHODY, JEDNOSTRANNÉ PRÁVNE ÚKONY

 • zmluvná dokumentácia k prevodu vlastníckeho práva a zastupovanie v katastrálnom konaní
 • kúpne/zámenné/darovacie/zaopatrovacie/záložné/vecné bremená/zúženie a vyporiadanie
  bezpodielového spoluvlastníctva manželov/zrušenie a vyporiadanie podielového
  spoluvlastníctva a iné
 • splnomocnenia/vyhlásenia a iné

NOTÁRSKE ÚSCHOVY

 • peňazí/listinných cenných papierov/listín/závetov

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

 • zakladanie/zmeny/valné zhromaždenia/zlúčenie/splynutie/rozdelenie/prevod obchodného
  podielu/ zastupovanie v konaní pred OR/výpisy z OR

POHĽADÁVKY A ICH ZABEZPEČENIE

 • exekučný titul/uznanie dlhu/záložné právo/ručiteľské vyhlásenie/pristúpenie k záväzku

REGISTRÁCIA PRIJÍMATEĽOV PODIELU ZAPLATENEJ DANE (NCRpo)

 • v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

DEDIČSKÉ PRÁVO

 • konanie o dedičstve/závet/listina o vydedení/vyhlásenie o voľbe práva
PRÁVNE PORADENSTVO
DOBROVOĽNÉ DRAŽBY
 • osvedčenie priebehu/registrácia v NCRdr

SOLUČNÉ ÚSCHOVY

 • za účelom splnenia dlhu
Platobná karta
Platba kartou
Parkovanies
Vyhradené parkovanie priamo pred vstupom
Bezbariérový prístup
Bezbariérový prístup
Mobilná kancelária
Mobilná kancelária

ÚRADNÉ HODINY

Po - Pia: 8:00 - 18:00
bez obednej prestávky

KONTAKT

Paríčková 24
821 08 Bratisava
El. schránka:
E0005956180